ครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนไทย

เพื่อคนไทยโดยเฉพาะหล...
เพื่อคนไทยโดยเฉพาะหลักสูตร EFL กับมืออาชีพสำหรับการสอน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ

Teachers for Thai Schools

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับสากล ประกอบด้วยหลักสูตรการสอนให้แก่ผู้ใหญ่, วัยรุ่น, และเด็กๆจากทั่วทั้งโลก

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มอบความรู้ให้กับนักเรียนมาแล้วมากกว่าหมื่นราย เพื่อให้ทักษะภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้ามหายของการเรียน เรามีความภาคภูมิใจด้วยชื่อเสียงที่ได้รับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ครูผู้สอนคุณภาพ

 • ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นเจ้าของภาษา
 • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิ CELTA หรือเทียบเท่า
 • ความกระตือรือล้นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • ความเป็นมิตร และการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวไทย
 • การประยุกต์ใช้สำหรับการสอนแบบสมัยใหม่ ร่วมกับการสอนแบบดั้งเดิมเพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด
 • จัดการการเรียนการสอนให้เกิดความสนุก และร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีกับผู้เรียน

สามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากการเรียน

 • โอกาสของการมีส่วนร่วม และเพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ
 • โครงสร้างของหลักสูตรที่มั่นคง ทำให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์
 • พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • อุปกรณ์และเครื่องมีอสำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • การจัดการการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยม

ด้วยหลักสูตร CELTA กว่า 40 หลักสูตรที่เปิดสอนตลอดทั้งปี ทั้งที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ และเชียงใหม่ในทุกๆปี จึงสามารถร่วมหาคำตอบให้กับคุณได้ในตามความต้องการจากครูสอนภาษา ELT โดยแต่ละปีผู้สำเร็จหลักสูตร CELTA กว่า 400 คนที่มองหาสถานที่ทำงานเพื่อเป็นครูผู้สอนในประเทศไทย

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการเพียงผู้สอนภาษาอังกฤษเพียง 1 คน หรือกำลังต้องการครูผู้สอนสำหรับแผนกภาษาอังกฤษให้องค์กรของคุณทั้งแผนก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือที่หมายเลข 053 482248

Contact Us Today

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.