เรียนภาษาอังกฤษโรงเรียน International House Chiang Mai

เกี่ยวกับโรงเรียนอิน...

เกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่

ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่ ประกอบด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพที่สุด ด้วยประกาศนียบัตรการอบรมครูของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงคอร์สเรียนภาษา Study Holiday สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะมาเที่ยวหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าตืนเต้นที่สุดในขณะที่ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป:

หลักสูตรภาษาอังกฤษทางวิชาการ:

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง:

  • หลักสูตรเตรียมสัมภาษณ์สำหรับโรงเรียนนานาชาติ/สอบเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมทำงาน
  • หลักสูตรระยะสั้นระหว่างปิดภาคเรียน
  • หลักสูตรระยะสั้นระหว่างปิดภาคเรียนโรงเรียนนานาชาติ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.