คอร์สเตรียมสอบ

โรงเรียน Internation...

Exam Preparation

โรงเรียน International House Chiang Mai เข้าใจถึงความสำคัญของการสอบ เพื่อให้ตรงเป้าหมายของผู้เรียน ด้วยประสบการณ์การเตรียมการสอบมาหลายปี โรงเรียน IH Chiang Mai สามารถช่วยผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย โรงเรียนจึงขอเสนอคอร์สเตรียมสอบดังนี้:

คอร์สเหล่านี้ขึ้นอยู่ตามความต้องการศึกษาของผู้เรียน

ด้วยการสนับสนุน และการอุทิศตนของครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียน โดยสามารถจัดลำดับความสำคัญตามสิ่งที่ต้องการทางวิชาการตั้งแต่การพูด การฟัง หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่านและการเขียน

การเตรียมตัวสำหรับการสอบทั้งหมด มุ่งให้ความสนใจในเทคนิคการทำข้อสอบที่เฉพาะเจาะจงและกลวิธี เพื่อช่วยในการทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โรงเรียน IH Chiang Mai ขอเสนอคอร์สทั้งหมดเหล่านี้ให้กับผู้สนใจเรียนแบบเร่งรัด หรือตามช่วงเวลา แบบเรียนกลุ่มหรือการเรียนแบบเดี่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected] 

 

 

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.