Cambridge English Language Assessment

ข้อสอบภาษาอังกฤษทั่ว...
ข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไปของ แคมบริดจ์ ESOL มีสิ่งที่ต้องการให้กับทุกคุณ ให้กับคนที่ต้องการใบประกาศนียบัตรเพื่อย้ายไปอาศัยยังสหราชอาณาจักรเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีหรือภรรยา หรือเพื่อเข้าเรียนในคอร์สขั้นสูงในหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ หรือทำงานในบริษัทต่างชาติที่ต้องการหลักฐานความสามารถภาษาอังกฤษระดับสูง

ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และและการทำงานกับรัฐบาลเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ความสามารถภาษาอังกฤษ ใบประกาศนียบัตรนี้สามารถใช้ได้ตลอดชีพ และไม่จำเป็นต้องมีการต่ออายุ

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่เสนอคอร์สเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ 5 อย่าง คือ KET, PETFCE, CAE, CPE.

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.