หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

เพราะโรงเรียนเข้าใจว...

Business English Courses

เพราะโรงเรียนเข้าใจว่าธุรกิจมีความหลากหลายและแตกต่างกันทาง โครงสร้าง และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจึงมุ่งเน้น เพื่อการติดต่อประสานงานทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจอย่างแท้จริง ผู้เชี่ยว ชาญ สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาได้ฟรีในหัวข้อต่อไปนี้:

  • ประเมินความต้องการทางธุรกิจของผู้เรียนและกำหนดกรอบเวลา
  • ประเมินทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบันสำหรับผู้ร่วมงาน
  • ออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับทุกความต้องการโดยใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • จัดให้มีการฝึกอบรมที่จะเริ่มต้นทันทีที่ครูผู้สอนและนักเรียนพร้อม เพื่อให้บริหารเวลาให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

แม้ว่าการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวจะเป็นวิธีการสอนหลัก เราตระหนักถึงเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าในสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมการฝึกอบรม:

  • ชั้นเรียนขนาดกลางที่มีผู้เรียนไม่มากกว่า 12 คนที่มีทักษะใกล้เคียงกัน, ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของผู้เรียนหรือเข้ามาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของผู้เรียน นอกเหนือจากนั้น ยังต้องมีหัวข้อที่ต้องเน้น เช่น ภาษาเขียนเชิงธุรกิจ ภาษาพูดเชิงธุรกิจ หรือการสื่อสารทางธุรกิจทั่วไป 
  • ชั้นเรียนส่วนตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเจาะจงไปยังเนื้อหาที่ต้องการเช่น การเงิน การบัญชี การลงทุน หรือการขายและการตลาด
  • เรียนออนไลน์กับโรงเรียน International House Chiang MAi สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาไม่มาก แต่ต้องการจะศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อปรับระดับความรู้
  • การเรียนการสอนแบบ 1 ต่อ 1 โดยเน้นไปที่การสอบเพื่อวัดระดับทางธุรกิจเช่น TOEIC, หรือวุฒิ BEC เช่น MBA, CFA, CPA, และ CIMA

และเนื่องจากการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความยืดหยุ่นมาก เจึงสามารถรวมการเรียนแต่ละอย่างจากที่กล่าวมาเบื้องต้นเข้าด้วยกัน และออกแบบคอร์สที่ไม่เพียงจะเพิ่มพูนระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลที่ได้ยังคงมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในภาพรวมของผู้เรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected]

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.