เรียนภาษาอังกฤษกับ International House Chaing Mai

ข้อมูลโรงเรียนและสถา...

ข้อมูลโรงเรียนและสถาบัน International House Chaing Mai

 

โรงเรียน International House Chiang Mai ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ประกอบด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพ ครูผู้สอนที่มีประกาศนียบัตรการอบรมครูรับรองจากมหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงคอร์สเรียนภาษา Study Holiday เพื่อนักเรียนที่มีความประสงค์จะมาเที่ยวหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าตืนเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่ยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป:

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ:

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง:

ครูผู้สอนคุณภาพ

  • ครูผู้สอนทั้งหมดมาจากประเทศเจ้าของภาษา
  • ครูผู้สอนทั้งหมดประกอบด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกจากต่างประเทศ
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิและใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ CELTA Cambridge
  • ครูผู้สอนที่มากความสามารถและคุณสมบัติในการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของบุคลากร และทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูผู้สอน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected] 

 

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.